KAGRC is ISO 9001:2008 certified

 

NO. CODE NO. NAME OF THE BULL SIRE DAM MATERNAL GRAND SIRE PATERNAL GRAND SIRE BREEDER K.S.B. REGN. NO. DATE BORN DATE IN
1 SA.771 EL KARAMA 1146-TECNO 8011 8110 1142 CHONGO 1052 EL KARAMA SAHIWALS F/1864 12.09.11  24.03.15
2 SA.772 EL KARAMA 1146-SAMSUNG 7148 1009 6211 UK 8004 EL KARAMA SAHIWALS PB/1595 18.07.12  24.03.15
3 SA.775 EL KARAMA 1146-SONY 51 2096 6065 6016 EL KARAMA SAHIWALS PB/1597 09.10.13  24.03.15
4 SA.776 EL KARAMA 1146-TOSHIBA 9136 5035 8075 2028 EL KARAMA SAHIWALS PB/1598 16.10.13  24.03.15

tarafsiz haber istanbul psikiyatri